Општина Црна Трава званичан сајт

Адресе електронске поште

 

Председник општине

slavoljub.blagojevic@opstinacrnatrava.org.rs

 

Секретар скупштине општине

aleksandar.nikolic@opstinacrnatrava.org.rs

 

Начелник општинске управе

zoran.stankovic@opstinacrnatrava.org.rs

 

Административни секретар

stefanovic.lela@opstinacrnatrava.org.rs

 

Финансије, канцеларија за ЛЕР и правна служба

vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs

ivan.sinadinovic@opstinacrnatrava.org.rs

 

Локална пореска администрација

vladan.ilic@opstinacrnatrava.org.rs

 

 

Саветник за управљања људским ресурсима,

пружања правне помоћи и секратар општинског већа

bojan.cekic@opstinacrnatrava.org.rs

 

Рачуноводство

zora.kostic@opstinacrnatrava.org.rs

ivana.golubovic@opstinacrnatrava.org.rs

gordana.zlatkovic@opstinacrnatrava.org.rs

 

Урбанизам и саобраћај

zoran.milcic@opstinacrnatrava.org.rs

 

Матична служба

aca.stojanovic@opstinacrnatrava.org.rs

 

Пољопривреда

veselin.jovasevic@opstinacrnatrava.org.rs

 

Дечија заштита

sladjana.mitrovic@opstinacrnatrava.org.rs

 

Канцеларија за младе

vladan.nikolic@opstinacrnatrava.org.rs

 

 

 

 

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa