Општина Црна Трава званичан сајт

 

Конкурсна документација Соколица друга фаза - поновљен поступак.-VI.

Позив за подношење понуда за Јавну набавку  - Соколица 2019. -  2. фаза - поновљен поступак - VI .

Позив за подношење понуда за Зимско одржавање путева - 2019.

Конкурсна документација за Зимско одржавање путева - 2019.

Конкурсна документација Соколица друга фаза - поновљен поступак.- 4. пут!

Позив за подношење понуда за Јавну набавку  - Соколица 2019. -  2. фаза - поновљен поступак 4. пут.

Конкурсна документација Соколица друга фаза - поновљен поступак.- 3. пут!

Позив за подношење понуда за Јавну набавку  - Соколица 2019. -  2. фаза - поновљен поступак 3. пут.

Позив за подношење понуда за Јавну набавку  - Соколица 2019. -  2. фаза - поновљен поступак. - Други пут!

Конкурсна документација Соколица друга фаза - поновљен поступак.- Други пут!

Позив за подношење понуда за Јавну набавку  - Соколица 2019. -  2. фаза - поновљен поступак.

Конкурсна документација Соколица друга фаза - поновљен поступак.

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ Соколица  2. фаза .

Позив за подношење понуда за Јавну набавку  - Завичајни Музеј.

Конкурсна документација Завичајни Музеј.

Позив за подношење понуда за Јавну набавку  - Соколица 2. фаза.

Конкурсна документација Соколица друга фаза.

Измена и допуна конкурсне документације за Јавна набавка  - електрична енергија 2019.

Обавештење о продужењу рока за  за  Јавну набавку  електрична енергија 2019.

Појашњење Јавне набавке 1.1.2 2019.

Позив за поношење понуда  - електрична енергија 2019.

Конкурсна документација  за  Јавну набавку  електрична енергија 2019.

Позив за поношење понуда за Помоћ у кући.

Конкурсна документација  за  Јавну набавку  Помоћ у кући.

Позив за подношење понуда за набавку  горива за моторна возила   за потребе општинске управе општине Црна Трава - 2019.

Конкурсна документација  за  Јавну набавку  горива за моторна возила   за потребе општинске управе општине Црна Трава - 2019.

Позив за подношење понуда за УП Свети Никола.

Конкурсна документација  за  Јавну набавку УП Свети Никола.

Измена и допуна конкурсне документације   за  јавну набавку УП Свети Никола.

Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 1.2.5 2019.

Позив за подношење понуда за ЈНМВ грађевински радови на редовном одржавању локалних некатегорисаних путева.

Конкурсна документација  за  за ЈНМВ грађевински радови на редовном одржавању локалних некатегорисаних путева.

Појашњење конкурсне документације број 404-34/2019-02 од 27.03.2019. годинеза јавну набавку грађевинских радова на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2019. годину у отвореном поступку.

Позив за поношење понуда за - Набавка услуга стручног надзора над извођењем грађевинских радова за потребе општине Црна Трава.

Конкурсна документација  за - Набавка услуга стручног надзора над извођењем грађевинских радова за потребе општине Црна Трава.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa