Општина Црна Трава званичан сајт

План јавних набавки за 2018.годину.-измена 15.11. 2018.

План јавних набавки за 2018.годину.-измена 27.08. 2018.

Додељени уговори у 2018. години.

Позив за подношење понуда за  ПДР Штудгард.

Конкурсна докунментација за  ПДР Штудгард.

Обавештење о продужењу рока  за подношење понуда ЈН Зимско одржавање путева.

Конкурсна документација Зимско одржавање путева Измена!

Позив за подношење понуда за ЈН Помоћ у кући.

Конкурсна докунментација - Помоћ у кући

Позив за подношење понуда ЈН Зимско одржавање путева.

Конкурсна документација Зимско одржавање путева.

Позив за подношење понуда за ЈН - СОКОЛИЦА- 2018.

Конкурсна документација за ЈН СОКОЛИЦА.

Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 1.3.7. 2018-1 .

Појашњење 2 - Ј Н 1.3.7 2018-1

Допуна конкурсне документације за  ЈН радова на завршетку изградње станова за потребе смештаја младих породица у Црној Трави.   06 - Станови 2018.

Обавештење о продужењу рока за ЈН радова на завршетку изградње станова за потребе смештаја младих породица у Црној Трави.   06 - Станови 2018.

Појашњење - Ј Н Станови 2018.

Позив за подношење понуде   ЈН радова на завршетку изградње станова за потребе смештаја младих породица у Црној Трави.   06 - Станови 2018.

Конкурсна документација за  05 - Ј Н Станови 2018.

Измењено - Појашњење јавне набавке програма заштите животне средине општине Црна Трава са акционим планом.

Позив за подношење програма заштите животне средине општине Црна Трава са акционим планом.

Конкурсна документација за програм заштите животне средине општине црна Трава са акционим планом.

Конкурсна документација за програм заштите животне средине општине црна Трава са акционим планом  измена 1.

Обавештење о продужењу рока  за подношење  програм заштите животне средине општине црна Трава са акционим планом  измена 1.

Појашњење јавне набавке програма заштите животне средине општине Црна Трава са акционим планом.

Појашњење јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.1.2/2018 назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија

Измена и допуна конкурсне документације   за  Јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 1.1.2/2018 назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија

Позив за поношење понуда за Јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 1.1.2/2018 назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија

Конкурсна документација  за  Јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 1.1.2/2018 назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија

Позив за поношење понуда за набавку  горива за моторна возила  путем дебитне картице за потребе општинске управе општине Црна Трава.

Конкурсна документација  за  Јавну набавку  горива за моторна возила  путем дебитне картице за потребе општинске управе општине Црна Трава.

Позив за поношење понуда за Помоћ у кући.

Конкурсна документација  за  Јавну набавку  Помоћ у кући.

Позив за подношење понуда за Јавну набавку ПДР Градска.

Конкурсна документација  за Јавну набавку ПДР Градска.

Позив за подношење понуда за Јавну набавку ПДР Белчине.

Конкурсна документација за Јавну набавку ПДР Белчине.

Позив за подношење понуда за Јавну набавку ПДР Градска - II фаза.

Конкурсна документација  за Јавну набавку ПДР Градска - II фаза.

Измена конкурсне документације  за Јавну набавку ПДР Градска - II фаза.

Позив за подношење понуда за Јавну набавку - Дарковце друга фаза.

Конкурсна документација  за Јавну набавку - Дарковце друга фаза.

Позив за подношење понуда за Јавну набавку - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2018.г.

Конкурсна документација - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2018.г.

Измена конкурсне документације  за Јавну набавку - Дарковце друга фаза.

Појашњење Јавне набавке  1.3.3. 2018.

Појашњење Јавне набавке  1.3.1. 2018.

Измена конкурсне документације  за Јавну набавку - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2018.г.

Појашњење Јавне набавке  1.3.1. -1 - 2018.

Позив за подношење понуда за Јавну набавку - Надзор.

Конкурсна документација - Надзор.

Објашњење о закљученом уговору    Ј Н  Редовно одржавање - 2018.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa