Општина Црна Трава званична презентација

Извршење плана јавних набавки за 2015.годину.

Извршење плана јавних набавки за 2014. годину.

Појашњење јавне набавке за  извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради техничке школе са домом ученика "МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ" Црна Трава  ЈНМВ 12/2016. 29.12.2016.

Одлука о додели уговора за  -  јавна набавка услуга сервисирања са заменом делова  на булдожеру ТГ 120К - допунска дефектажа. ЈНМВ 07/2016. 26.12.2016.

Позив за поднешење понуда  -  извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради техничке школе са домом ученика "МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ" Црна Трава  ЈНМВ 12/2016. 14.12.2016.

 Конкурсна документација за  извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради техничке школе са домом ученика "МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ" Црна Трава  ЈНМВ 12/2016. 14.12.2016.

Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка услуга сервисирања са заменом делова  на булдожеру ТГ 120К - допунска дефектажа. ЈНМВ 07/2016. 14.12.2016.

 Конкурсна документација за  јавна набавка услуга сервисирања са заменом делова  на булдожеру ТГ 120К - допунска дефектажа.  Јавна набавка бр. 07/2016 . 14.12. 2016.

Одлука о додели уговора за  јавну набавку Услуга одржавање путева у зимском периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 02/2016 . 18.11.2016.

Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка услуга Одржавање путева у зимском периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 02/2016 . 04.11, 2016.

 Конкурсна документација за  јавну набавкау услуга Одржавање путева у зимском периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 02/2016 . 04.11, 2016.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - Радова на завршетку ППОВ у Црној Трави, општина Црна Трава, бр. ЈН 11/2016. 11.10.2016.

Одлука о додели уговора за -Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  06.10.2016.

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Радова на завршетку ППОВ у Црној Трави, општина Црна Трава, бр. ЈН 11/2016. 04.10.2016.

Позив за подношење понуда за  -Јавну набавку мале вредности - Радова на завршетку ППОВ у Црној Трави, општина Црна Трава, бр. ЈН 11/2016. 19.09.2016.

Koнкурсна документација за -Јавна набавка у поступку јавне набавке мале вредности радова на завршетку ППОВ у Црној Трави, општина Црна Трава, бр. ЈН 11/2016. 19.09.2016.

Појашњење конкурсне  документацијe за -Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  31.08.2016.

Измена конкурсне  документацијe за -Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  09.08.2016.

Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  05.08.2016.

Конкурсна документација за -Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  05.08.2016.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добра,  број ЈН 02/2016.  11.07.2016.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добра,  број ЈН 07/2016.  08.07.2016.

Друго појашњење конкурсне документације број 404-52/2016-02 за јавну набавку услуга израде техничке документације за реконструкцију општинских путева, јавна набавка мале вредности број 02/2016 у отвореном поступку.  28.06.2016.

Појашњење конкурсне документације број 404-52/2016-02 за јавну набавку услуга израде техничке документације за реконструкцију општинских путева, јавна набавка мале вредности број 02/2016 у отвореном поступку.  23.06.2016.

Јавна набавка мале вредности бр.ЈНМВ 02/2016 - израда техниичке документације за реконструкцију општинских путева. 21.06.2016.

Конкурсна документација за -Јавна набавка мале вредности бр.ЈНМВ 02/2016 - израда техниичке документације за реконструкцију општинских путева. 21.06.2016.

Јавна набавка мале вредности бр.ЈНМВ 07/2016 - набака услуга сервисирања са заменом делова на булдожеру ТГ 120К.. 21.06.2016.

Конкурсна документација за - Јавна набавка мале вредности бр.ЈНМВ 07/2016 - набака услуга сервисирања са заменом делова на булдожеру ТГ 120К.. 21.06.2016..

Одлука о додељивању уговора у отвореном поступку јавне набавке радова, бтој ЈН 04/2016.    16.06.2016.

18.05.2016. Одлука о додељивању уговора за : -  Јавна набавка услуга Одржавање путева у летњем периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 01/2016 .

16.05.2016. Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка  "Набавка грађевинских радова на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма – II фаза, број ЈН 04/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији"

16.05.2016. Конкурсна документација за јавну набавку  "Набавка грађевинских радова на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма – II фаза, број ЈН 04/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији"

27.04.2016. Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка услуга Одржавање путева у летњем периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 01/2016 .

27.04.2016. Конкурсна документација за  јавну набавкау услуга Одржавање путева у летњем периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 01/2016 .

27.04.2016. Обавештење о закљученом уговору за   јавну набавку - Грађевински и електрорадови на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел.

13.04.2016. Одлука о додели уговора за ЈН -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

11.04.2016. Обавештење о закљученом уговору за   јавну набавку услуга израде техничке докуменације за изградњу канализационе мреже у насељу „Ваљавица“ – II фаза у Црној Трави јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 05/2016 .

05.04. 2016. Оглас о додели у закуп пословног простора бивше зграде фабрике фитинга у Црној Трави.

05.04. 2016. Оглас о додели у закуп пословног простора едукационог центра у Градској.

01.04.2016. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности Јавна набавка бр. 05/2016.

31.03.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава за   -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

31.03.2016. Измена конкурсне документације  -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

24.03.2016. Појашњење конкурсне документације број 404-20/2016-02 за јавну набавку грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, јавна набавка број 03/2016 у отвореном поступку.

22.03.2016. Измена конкурсне документације  -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

17.03.2016.  Обавештење  о поднетом захтеву за заштиту права у поступку  јавне набавке  мале вредности - садница америчке боровнице ЈНМВ 02/2016.

14.03.2016.  Обавештење  о обустави поступка јавне набавке  мале вредности - садница америчке боровнице ЈНМВ 02/2016.

11.03.2016. Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка услуга израде техничке документације за изградњу канализационе мреже у насељу „Ваљавица“ – II фаза у Црној Трави јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 05/2016 .

11.03.2016. Конкурсна документација  -  јавна набавка услуга израде техничке документације за изградњу канализационе мреже у насељу „Ваљавица“ – II фаза у Црној Трави јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 05/2016 .

09.03.2016.  Одлука о обустави поступка јавне набавке  мале вредности - садница америчке боровнице ЈНМВ 02/2016.

04.03.2016. Позив за поднешење понуда  -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

04.03.2016. Конкурсна документација  -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

18.02.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за  набавку садница америчке боровнице за развој воћарства у  општини  Црна Трава ЈНМВ 02/2016.

18.02.2016. Измена конкурсне документације за подношење понуда за  набавку садница америчке боровнице за развој воћарства у општини  Црна Трава ЈНМВ 02/2016.

10.02.2016. Позив за подношење понуда за  набавку садница америчке боровнице за развој воћарства у  општини  Црна Трава ЈНМВ 02/2016.

10.02.2016. Конкурсна документација за подношење понуда за  набавку садница америчке боровнице за развој воћарства у општини  Црна Трава ЈНМВ 02/2016.

04.01.2016. Позив за подношење понуда за  набавку горива за моторна возила за потребе Општинске управе Црна Трава ЈНМВ 01/2016.

04.01.2016. Конкурсна документација за подношење понуда за  набавку горива за моторна возила за потребе Општинске управе Црна Трава ЈНМВ 01/2015.

25.12.2015. Јавни позив за подношење пројеката  из области пружања услуга социјалне заштите у општини Црна Трава

25.12.2015. Образац пријаве пројекта социјалне заштите.

25.12.2015. Табеларни приказ буџета  услуга пројекта социјалне заштите.

15.12.2015. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

14.12.2015. Позив за подношеље понуда за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

14.12.2015. Oдлука о покретању поступка  јавне набавке мале вредности  - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

03.12.2015.Измена  и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

02.12.2015. Позив за подношеље понуда за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

02.12.2015. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

02.12.2015. Одлука о обустави поступка јавне набавке  мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

18.11.2015. Позив за подношеље понуда за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

18.11.2015. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

16.11.2015. Одлука о додели уговора за  зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину. Јавна набавка бр.  04/2015.

15.11.2015. Одлука о додели уговора за набавку Ладе Ниве за потребе општине Црна Трава - ЈНМВ бр.04/2015.

03.11.2015.Измена  конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности бр 04/2015 - набавка Ладе Ниве за потребе општине Црна Трава.

03.11.2015. Конкурсна документација за  зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину. Јавна набавка бр.  04/2015 .

03.11.2015. Позив за подношење понуда за зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину.  ЈНМВ 04/2015.

02.11.2015. Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности бр 04/2015 - набавка Ладе Ниве за потребе општине Црна Трава.

02.11.2015. Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности бр 04/2015 - набавка Ладе Ниве за потребе општине Црна Трава.

22.10.2015. Одлука о додели уговора по јавној набавци број 08/2015. уређење водотокова другог реда.

21.10.2015. Позив за подношење понуда за зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и 2016. годину.

21.10.2015. Конкурсна документација за  зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину. Јавна набавка бр.  04/2015 .

19.10.2015. Конкурс за доделу телета сименталске расе, које је општини Црна Трава предато по основу испуњења уговорне обавезе пољопривредника са територије општине Црна Трава.

16.10.2015. Одлука о обустави поступка Јавне набавке мале вредности - Сертификованих садница малина  Јавна набавка бр. 05/2015.

12.10.2015. Обавештење о закључењу уговора  у поступку Јавне  набавке  услуга израде техничке документације за реконструкцију НН мреже у МЗ Криви Дел .

09.10.2015. Обавештење о закључењу уговора  у поступку Јавне  набавке  садница америчке боровнице за развој воћарства у општини Црна Трава.

09.0102015.  Одлука о додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности бр. 03/2015.

29.09.2015. Позив за  подношење понуда  за  Јавну набавку - грађевинских радова уређења речних токова вода II реда на територији општине Црна Трава. Јавна набавка је мале вредности бр. ЈНМВ 08/2015 назив и ознака из општег речника набавке: 45246400 – радови на заштити од поплава.

29.09.2015.  Конкурсна документација  - Јавна набавка  мале вредности бр. ЈНМВ 08/2015 назив и ознака из општег речника набавке: 45246400 – радови на заштити од поплава.

25..09.2015. Одлука о обустави посупка Јавне набавке мале вредности -  Сертификованих садница малина  Јавна набавка бр. 05/2015

17.09.2015. Конкурсна документација јавна набавка сертификованих садница  Америчке боровнице за развој воћарства у општини  Црна Трава, јавна набавка мале вредности јавна набавка бр. 02/2015

17.09.2015. Позив за подношење понуда набавке сертификованих садница боровница за потребе развоја воћарства у општини Црна Трава.

17.09.2015. Позив за подношење понуда набавке сертификованих садница малина за потребе развоја воћарства у општини Црна Трава.

17.09.2015. Позив за подношење понуда набавком услуга израде техничке документације за реконструкцију НН мреже у МЗ Криви Дел.

17.09.2015.  О г л а с  за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

17.09.2015. Конкурсна документација јавна набавка сертификованих садница малина за развој воћарства у општини  Црна Трава,  јавна набавка мале вредности јавна набавка бр. 05/2015

17.09.2015.  Конкурсна документација јавна набавка услуга израде техничке документације за реконструкцију нн мреже у мз Kриви Дел јавна набавка мале вредности јавна набавка бр. 03/2015

11.06.2015. Решењее везано за Конкур за избор Дирекотора ЈКП Вилин Луг Црна Трава

07.04.2015. Позив за  подношење понуда  Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. годину, број ЈН 03/2015  45233141 – радови на одржавању путева.

07.04.2015. Конкурсна документација  Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатег  орисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. годину.

01.04.2015. Oбавештење о продужењу рока  за – Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању   општинског  пута Дел – Овчарска фарма

01.04.2015. Измена конкурсне документације  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12), наручилац Општина Црна Трава, врши измену конкурсне документације од 06.03.2015. године за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 07/2015 – Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел  Овчарска фарма.

11.03.2015. Измена конкурсне документације  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12), наручилац Општина Црна Трава, врши измену конкурсне документације од 06.03.2015. године за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 07/2015 – Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел  Овчарска фарма.

06.03.2015. Позив за подношење понуда  Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел Овчарска фарма, број ЈН 07/2015, 45454000 – Радови на реконструкцији

06.03.2015. Конкурсна документација  за Јавна нозив за– Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању        пута Дел – Овчарска фарма

03.02.2015. Позив за подношење понуда Јавна набавка је мале вредности бр. ЈНМВ 01/2015 назив и ознака из општег речника набавке: 09132100 – безоловни бензин; 09134200 – дизел гориво; 09133000 – течни нафтни гас (LPG);

03.02.2015. Конкурсна документација Јавна набавка – набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе општине Црна Трава

29.01.2015. Јавни кокурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса.

29.01.2015. Образац пријаве програма и пројеката од јавног интереса  за 2015 гдн.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa

Занимљивости

 Општинска управа

Локална самоуправа

Решења -грађанска стања

Важни телефони

ЛПА

Издавање докумената

 Електронске дозволе

Школство

Озакоњења

ЈКП

Галерија

Библиотека

Јавне набавке

Мапа сајта

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785