Општина Црна Трава званичан сајт

Додељени уговори

Одлука о додели  уговора  - Зимско одржавање путева 2017/18.

Одлука о додели  уговора  - упоступку јавне набавке мале вредности радова, бр ЈН 10/2017.

Одлука о додели  уговора  - преговарачки за јавну набавку  - Грађевинскии радови на ојачању, појачаном одржавању општинског пута Дарковце - Тодорова вода, деоница до Ливађа, број ЈН 05/2017, 45233141 - Радови на одржавању путева.

Одлука о измени уговора  за јавну набавку  - Грађевинскии радови на ојачању, појачаном одржавању општинског пута Дарковце - Тодорова вода, деоница до Ливађа, број ЈН 05/2017, 45233141 - Радови на одржавању путева.

Одлука о додели уговора  за јавну набавку 08/2017.

Одлука о додели уговора  за јавну набавку грађевинских радова на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2017. годину, број ЈН 01/2017, 45233141 - радови на одржавању путева.

Одлука о додели уговора за јавну набавку грађевинских радова на ојачању, појачаном одржавању општинског пута Дарковце - Тодорова вода, деоница до Ливађа, број ЈН 05/2017, 45233141 - Радови на одржавању путева.

Одлука о додели уговора  за јавну набавку - партија 2 - извођење радова на замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави - фаза 2.

Одлука о додели уговора  за јавну набавку - партија 1 - извођење радова на замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, за  набавку горива путем дебитне картице за потребе Општине за 2017. годину.

Одлука о додели уговора  за јавну набавку - партија 2 - извођење радова на замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa