Општина Црна Трава званичан сајт

Измена и допуна просторног плана општине  Црна Трава

Измена и допуна просторног плана општине Црна Трава - Намена површина  реферална карта број 1.

Измена и допуна просторног плана општине Црна Трава - Мрежа насеља и инфраструктурни системи   реферална карта број 2.

Измена и допуна просторног плана општине Црна Трава - Туризам и заштита простора   реферална карта број 3.

Измена и допуна просторног плана општине Црна Трава - Карта спровођења   реферална карта број 4.

Шематски приказ уређења насеља Састав Река.

Шематски приказ уређења насеља Млачиште.

Шематски приказ уређења насеља Градска.

Шематски приказ уређења насеља Рупље и Рајчетине.

Шематски приказ уређења насеља Брод.

Шематски приказ уређења насеља Преслап.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa