Општина Црна Трава званичан сајт

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава - план регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима - В.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава -подела простора на урбанистичке зоне и целине.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава -урбанистичка регулација са грађевинским линијама.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава -план мреже и објеката комуналне инфраструктуре.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава - спровођење плана генералне регулације.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава - заштита животне средине, природних и културних добара и обележја идентитета насеља.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa