Општина Црна Трава званичан сајт

Планска документа

Јавни увид

Планска документа

Оглас поводом раног јавног увида Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Власина“

Просторни план општине Црна Трава

Измена и допуна плана регулације  варошице Црна Трава

 Урбанистички пројекат, т.ј. измена и допуна урбанистичког пројекта мале хидроелектране"Видњиште"

Урбанистички пројекат, т.ј. измена и допуна урбанистичког пројекта мале хидроелектране "Махала" на реци "Преслапска река"

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa