Општина Црна Трава званична презентација

Општа акта

Статут општине Црна Трава

Општа акта у 2018. години

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину из области грађевинске, комуналне, саобраћајне и инспекције за општинске и некатегорисане путеве.

Општа акта у 2017. години

Одлука о максималном  броју запошњених  за 2017.

Кодекс понашања службеника и намештеника.

Обједињен правилник за спровођење мера популационе политике. 28.07.2017.

Правилник о безбедности информационо - комуникационог система општине Црна Трава. 23.05.2017.

Пословник о раду Жалбене комисије. 16.05.2017.

Општа акта у 2016. години

Решење о образовању Жалбене комисије. 12.12.2016.

Упуство за припрему буџета Општине Црна Трава за 2017.годину са пројекцијама 2018. и 2019. годину.

Образац захтева 2017.

Правилник о критеријуму доделе једнократне помоћи у случају елементарних непогода.

Упуство за припрему буџета Општине Црна Трава за 2016.годину са пројекцијама 2017. и 2018. годину.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa

Занимљивости

 Општинска управа

Локална самоуправа

Решења -грађанска стања

Важни телефони

ЛПА

Издавање докумената

 Електронске дозволе

Школство

Озакоњења

ЈКП

Галерија

Библиотека

Јавне набавке

Мапа сајта

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785