Општина Црна Трава званичан сајт

Општа акта

Статут општине Црна Трава

Општа акта у 2018. години

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину из области грађевинске, комуналне, саобраћајне и инспекције за општинске и некатегорисане путеве.

Општа акта у 2017. години

Одлука о максималном  броју запошњених  за 2017.

Кодекс понашања службеника и намештеника.

Обједињен правилник за спровођење мера популационе политике. 28.07.2017.

Правилник о безбедности информационо - комуникационог система општине Црна Трава. 23.05.2017.

Пословник о раду Жалбене комисије. 16.05.2017.

Општа акта у 2016. години

Решење о образовању Жалбене комисије. 12.12.2016.

Упуство за припрему буџета Општине Црна Трава за 2017.годину са пројекцијама 2018. и 2019. годину.

Образац захтева 2017.

Правилник о критеријуму доделе једнократне помоћи у случају елементарних непогода.

Упуство за припрему буџета Општине Црна Трава за 2016.годину са пројекцијама 2017. и 2018. годину.

Јавне набавке - документа

План јавних набавки за 2017.годину.

План јавних набавки за 2016.годину.

Извршење плана јавних набавки за 2016.годину.

Извршење плана јавних набавки за 2015.годину.

ПРАВИЛНИ о  ближем уређивању поступка јавне набавке општине Црна Трава.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa