Општина Црна Трава званичан сајт

Ловачко удружење "Црна Трава"

16215 Црна Трава

контакт телефон: 016/811-117

Ловачко удружење "Црна Трава", газдује ловиштем "Власина" укупне површине 28.729 ха, од чега ловне површине обухватају 27.000 ха.

Ловачко удружење има 204 активна члана.

Стално гајене врсте дивљачи у ловишту "Власина" су срна, дивља свиња, зец, пољска јаребица и јаребица камењарка.

Ловиште у функцији има следеће ловне објекте: 9 стабилних чека, 13 чека на дрвету, 14 хранилишта за срне, 7 хранилишта за дивље свиње, 56 солишта и 10 хранилишта за пољске јаребице.

Удружење има ловачку кућу површине 52 м2 и 0,04 ха земље.

Стручна служба удружења има управника ловишта -стручно лице (ВИИ степен стручне спреме) и ловочувара, којима помаже 17 ловочувара волонтера.

Ловни туризам није развијен.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa