Општина Црна Трава званична презентација

Избори за МЗ 2017.

Решење о додели мандата кандидатима за чланове савета месних заједница.

Извештај о резултатима избора за чланове савете месних заједница.

Одлука о накнадама за чланове Изборних комисија и ангажованих радника општинске управе.

Закључак о одбацивању приговора због неблаговремености.

Решење о исправци техничке грешке.

Решење о објављивању укупног броја бирача.

Одлука о начину штампања изборног материјала.

Одлука о накнадама за рад и накнадама за трошкове чланова бирачких одбора.

Одлука о броју и боји гласачких листића.

Одлука о броју и боји гласачких листића.

Табела -  бирачки одбори.

Одлука нумерички приказ.

Нумерички приказ мерила за чланове савета МЗ.

Одлука о месним заједницама на територији општине Црна Трава

Одлука о о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Правила о раду бирачких одбора на  изборима  за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Решење о утврђивању бирачких одбора на  изборима  за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Роковник -  избори за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Обрасци - Избори за савет МЗ 2017.

Изборна листа кандидата за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Овлашћење да се поднесе кандидатура за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Сагласност да се буде носилац изборне листе за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Потврда о изборном праву за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Изјава о прихватању кандидатуре за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Гласачки листић за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Известај о присутности чланова БО за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Контрони лист за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Потврда о изборном праву ван бирачког места за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Решење о одбијању проглашења изборне листе за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Решење о проглашењу изборне листе за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Решење о утврђивању  изборне листе за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Закључак за отклањање недостатака за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања на изборима  за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Записник о примопредаји изборног материјала после гласања на  изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Записник о раду бирачког одбора на   изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Решења - Избори за савет МЗ 2017.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 1  Брод.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 2  Горње Гаре.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 3  Градска.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 4   Дарковце.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 5   Добро Поље.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 6   Златанци.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 7   Јабуковика.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 8   Кална.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 9   Криви Дел.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 10   Млачиште.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 11  Преслап.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 12 Рупље.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 13 Састав Река.

Решење о утврђивању збирне изборне листе - 14 Црна Трава.

Решења о именовњу чланова бирачких одбора.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 1  Брод.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 2  Горње Гаре.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 3  Градска.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 4   Дарковце.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 5   Добро Поље.

Решење о именовању чланова бирачког одбора- 6   Златанци.

Решење о именовању чланова бирачког одбора- 7   Јабуковика.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 8   Кална.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 9   Криви Дел.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 10   Млачиште.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 11  Преслап.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 12 Рупље.

Решење о именовању чланова бирачког одбора- 13 Састав Река.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 14 Црна Трава.

Решење о замени члана бирачког одбора -  7  Јабуковик.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa

Занимљивости

 Општинска управа

Локална самоуправа

Решења -грађанска стања

Важни телефони

ЛПА

Издавање докумената

 Електронске дозволе

Школство

Озакоњења

ЈКП

Галерија

Библиотека

Јавне набавке

Мапа сајта

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785