Општина Црна Трава званичан сајт

 

Буџет Општине

Упуство за припрему буџета за 2021. годину.

2021 - Образац захтева.

Обрасци за програмски буџет - бланко.

Пријава корисника на  систем општина.

Буџет општине Црна Трава за 2020. годину.

Грађански водич кроз буџет општине Црна Трава  за 2020. годину.   ПДФ.

Грађански водич кроз буџет општине Црна Трава  за 2020. годину.   ПП.

Образац ПП- 01 2020 -бланко.

Образац ПП-  2020 - бланко - Извештај.

Одлука о буџету општине Црна Трава за 2019. годину -  ребаланс 2.

Jавна расправа - буџет 2019 ребаланс 2.

Буџет општине Црна Трава за 2019. годину -  ребаланс 2.

Позивају се сви заинтересовани грађани општине Црна Трава, као и председници месних заједница да до 28.10.2019. године до 14.00 часова доставе своје предлоге, сугестије и примедбе на Предлог Ребаланса 2 буџета за 2019. годину.

 

Своје предлоге, сугестије и примедбе исти могу доставити на мејл: finansije@opstinacrnatrava.org.rs, као и на писарницу Општинске управе општине Црна Трава или поштом на адресу Општинска управа, Одељење за финансије, трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава.

 

У разматрање ће се узети само потписани поднесци са пуном адресом, како би се могло одговорити на исте.

 

Упуство за припрему  Одлуке о буџету  за 2020. годину.

Обрасци захтева Буџет 2020. - преузмите!

Обрасци за програмски  буџет 2020. - преузмите!

Грађански водич кроз буџет општине Црна Трава  за 2019. годину.

Буџет општине Црна Трава за 2019. годину -  ребаланс 1.

Буџет општине Црна Трава за 2019. годину.

Грађански водич кроз буџета општине Црна Трава  за 2019.годину.

План прихода и примања за 2019.годину.

План расхода и издатака за 2019.годину.

Jавна расправа - буџет 2019

Позивају се сви заинтересовани грађани општине Црна Трава, као и председници месних заједница да до 29.10.2018. године до 14.00 часова доставе своје предлоге, сугестије и примедбе на Нацрт буџета за 2019. годину.

Своје предлоге, сугестије и примедбе исти могу доставити на мејл: finansije@opstinacrnatrava.org.rs, као и на писарницу Општинске управе општине Црна Трава или поштом на адресу Општинска управа, Одељење за финансије, трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава.

У разматрање ће се узети само потписани поднесци са пуном адресом, како би се могло одговорити на исте.

Упуство за припрему  Одлуке о буџету  за 2019. годину. -НОВО!

Упуство за припрему  Одлуке о буџету  за 2019. годину.

Обрасци захтева Буџет 2019. - преузмите!

Обрасци за програмски  буџет 2019. - преузмите!

Буџет Општине  за 2018. г.

Буџет Општине за 2018. годину - ребаланс 3.

Буџет Општине за 2018. годину - ребаланс 2.

Буџет Општине за 2018. годину - ребаланс 1.

Буџет Општине за 2018. - преузмите!

Нацрт плана прихода за 2018. годину.

Нацрт плана расхода за 2018. годину.

Упуство за припрему буџета 2018.

Обрасци захтева Буџет 2018. - преузмите!

Обрасци за програмски  буџет 2018. - преузмите!

Одлука о измени и допуни одлуке о буџету Општине за 2017.годину

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa