Општина Црна Трава званичан сајт

   Архива

Буџет Општине за 2017.

Извршење плана јавних набавки за 2016.годину.

Поништај јавног позива за пружање услуга социјалне заштите на територији општине Црна Трава  за 2017.

Извештај о извршењу буџета за 2016.

Буџет Општине за 2016.

План расхода  за 2016.

Програмски буџет Општине за 2016.

Образложење буџет 2016.

Нови образац Тромесечни план потрошње.

01.11.2016. Kонкурс за доделу стипендија за школску 2016/2017. годину.

29.01.2015. Јавни кокурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса.

- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Црна Трава.

- Образац пријаве програма и пројеката од јавног интереса  за 2015 г.

- Јавни кокурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса.

- Образац прјаве пројекта  за пружање услуга социјалне заштите - 2015г.

- Табела за израду  финансијског плана

- Упуство за припрему буџета 2015.

- Информатор о раду Општине 2014.

- Пријава /одјава за комуналну таксу.

- Обавештење о обавези подношења пореских пријава.

- Јавни позив за пружање услуга социјалне заштите

- Порез на имовину 2014.

- Локална пореска администрација oбјављује списак послатих решења.

- Табеларни буџет  услуга - 2014.

- План јавних набавки Општине 2014.

- Извештај о извршењу плана Јавних набавки 2014.

- Јавне набавке  у 2014. години.

- Јавне набавке  у 2013. години.

Одлука о  додели стипендија ученицима за 2015-16 годину

Општина Црна Трава додељује 35 стипендија у циљу очувања средње школе. Стипендија се даје за покривање трошкова становања у дому ученика Техничке школе Милентије Поповић.

Преузмите  одлуку о додели стипендија ученицима Техничке школе Милентије Поповић...

29.01.2015. Образац пријаве програма и пројеката од јавног интереса  за 2015 гдн.

Порез на имовину 2014.

Локална пореска администрација oбјављује списак послатих решења.

Табеларни буџет  услуга - 2014.

План јавних набавки Општине 2014.

Табела за израду  финансијског плана

Упуство за припрему буџета 2015.

Информатор о раду Општине 2014.

21.12.2015.     Конкурс за доделу телета сименталске расе

Општина Црна Трава додељује једно теле сименталске расе заинтересованом пољопривреднику у циљу развоја сточарства у Црној Трави.

Више о  конкурсу ...

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa